• Mesafeli Satış Sözleşmesi  MADDE 1-TARAFLAR
  1.1  – SATICI
  Ünvanı                         :Okyanus Grup Medikal İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. 
  Adresi                          :A.Eğlence Mah. Mercimek Sokak 37-B 06010 Keçiören-ANKARA
  Telefon                         :(0312) 322-7869
  Fax                              :(0312) 323-9936 
  Eposta                         :satis@okyanusgrupmedikal.com

  1.2 - ALICI
  Adı/Soyadı                   :
  Adresi                          : 
  Telefon                         : 
  Eposta adresi                :                      
  Vergi Kimlik Bilgileri       : 

  MADDE 2-KONU
  İşbu sözleşmenin konusu, ALICI´nın SATICI´ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 06.03.2011 Tarihli Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince; tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

  MADDE 3-SATIŞA KONU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ
  Mal ya da hizmetlerin temel özellikleri www.okyanusgrupmedikal.com adresinde yer almaktadır.
  Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana kadar ve/veya değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
  Sözleşme Konusu mal veya hizmetin tüm vergiler dahil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
  3.1 – ÜRÜNLER
  Ürün Adı                    :
  Ürün Kodu                 :
  Birim Fiyat                :
  Miktar                       :
  Toplam Tutar             : 
  Kargo Tutarı              : 
  Ödenecek Tutar         : 
  3.2 - ÖDEME ŞEKLİ VE PLANI
  Teslimat Adresi          :  
  Teslim Edilecek Kişi   :  
  Fatura Adresi              :  
  3.3 - GECİKME FAİZİ
  Ödeme, Banka Havalesi / EFT veya kredi kartı ile yapılacağı için SATICI tarafından gecikme faizi uygulanmaz.
  MADDE 4-GENEL HÜKÜMLER
  4.1)      ALICI, www.okyanusgrupmedikal.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. ALICI; bu Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından ALICI´ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyid etmiş olur. 
  4.2)      Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI´nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde yer alan ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. 
  4.3)      Kargo firmasının, ürünü ALICI´ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI´ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.
  4.4)      SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
  4.5)      SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI´yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
  4.6)      SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve 10 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI´ya iade eder.
  4.7)      Ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunun elektronik ortamda teyid edilmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. 
  4.8)      Ürünün tesliminden sonra ALICI´ya ait kredi kartının ALICI´nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI´ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş ise ürünü 3 gün içinde SATICI´ya iade etmek zorundadır. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI´ya aittir.
  4.9)      SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI´ya bildirmekle yükümlüdür.
  Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.
  ALICI´nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.
  ALICI´nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. 
  Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI´nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini peşinen kabul etmektedir.

   MADDE 5-CAYMA HAKKI
  Alıcımal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi / kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört)  gün içerisinde, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. 

  Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. 

  Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI´ya aittir.


  Cayma hakkının kullanılması için 14  günlük süre içinde SATICI´ya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün kullanılmamış ve varsa Güvenlik Bandrollu ambalajının açılmamış olması şarttır.

  Hiyen ürünlerinde, olası sağlık sorunları gerekçesiyle cayma hakkı kullanılamaz.

  Bu hakkın kullanılması halinde,

  a) 3. kişiye veya ALICI´ya teslim edilen ürünün faturasının (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası) gönderilmesi gerekmektedir.

  Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.

   
  b) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi ve ambalajın zarar görmemiş olması gerekmektedir. 
   
  c) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasında itibaren en geç 14 (on dört) günlük süre içerisinde toplam bedeli ve alıcıyı borç altına sokan belgeleri ALICI´ya iade etmek ve 10 (on) günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
   
  d) ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa, yeniden satıla bilirliği bozulursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI´nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

  MADDE 6-YETKİLİ MAHKEME
  İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar ALICInın mal veya hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
   
  SATICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.
  İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmıştır.

   
  SATICI : Okyanus Grup Medikal İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. 
  ALICI : 
  TARİH :